top of page
CASINO GRILL PARTY 28/09
CASINO GRILL PARTY 28/09

st 28. 9.

|

Romantic Hotel Mlýn Karlštejn

CASINO GRILL PARTY 28/09

Přihlašování uzavřeno
Zobrazit další události

Time & Location

28. 9. 2022 14:00 – 22:00

Romantic Hotel Mlýn Karlštejn, Karlštejn 239, 267 18 Karlštejn, Czechia

Guests

About the Event

(English version at the end)

Vážení kolegové,

po prožití dvou posledních složitých let a před tím, než nás opět navštíví zima, bychom rádi využili tuto chvílí k posílení přátelských vztahů a týmového duchu našich spolupracovníků. Proto Vás tímto zveme na neformální setkání do Romantického hotelu Mlýn na Karlštejně, kde pro Vás bude připraveno venkovní grilování na přilehlém ostrově.

Rádi bychom tímto ocenili Vaše pracovní nasazení a nabídli možnost, jak si na chvíli odpočinout, potkat se i v jiném než pracovním prostředí, nebo se lépe seznámit s kolegy, kteří v naší společnosti nepracují tak dlouho.

Jelikož bohužel není možnost, jak se všichni sejít v jednu chvíli. Rozdělili jsme grilování do dvou dnů, tak aby každý měl možnost se zúčastnit. První část bude v úterý 13. září a druhá ve středu 28. září.

V případě, že se Vám ani jeden termín nehodí, nebuďte smutní, toto nebude poslední příležitost, jak se s kolegy potkat a pobavit se.

Akce není určena jen pro Vás samotné, ale máte možnost sebou vzít Vám blízkou osobu, ať už se jedná o partnerku, partnera, člena rodiny, nebo kamaráda.

Romantický hotel Mlýn se nachází v městysu Karlštejn, na břehu řeky Berounky.  U hotelu můžete bez problému zaparkovat autem, nebo dojít pěšky z 15 minut vzdáleného vlakového nádraží. Vlak z Prahy jezdí zhruba každou půl hodinu.

Grilování začíná ve 14:00 h a předpokládaný konec akce bude ve 22:00 h. Pohodlné oblečení sebou, akce se koná pod širým nebem.

Budeme se na Vás těšit.

Jan Dostál

Ředitel společnosti

Navigovat zde

Dear colleagues,

after experiencing the last two difficult years, and before winter visits us again, we would like to use this moment to strengthen the friendly relations and team spirit of our co-workers.

Therefore, we hereby invite you to an informal meeting at the Romantic Hotel Mlýn in Karlštejn, where an outdoor barbecue will be prepared for you on the adjacent island.

We would like to appreciate your work commitment, and offer the opportunity to relax for a while, to meet in a different environment than work, or to get to know better colleagues who have not worked in our company for so long.

Unfortunately, there is no way for all of us to meet at the same time. We divided the barbecue into two days, so that everyone had the opportunity to participate. The first part will be on Tuesday, September 13 and the second on Wednesday, September 28.

If not a single date suits you, don't be sad, this won't be the last opportunity to meet and have fun with your colleagues.

The event is not intended only for you, but you have the opportunity to take a close person with you, whether it is a partner, a family member or a friend.

The romantic hotel Mlýn is located in the town of Karlštejn, on the banks of the Berounka river. You can easily park your car at the hotel, or walk 15 minutes from the train station. The train from Prague runs approximately every half hour.

The barbecue starts at 2:00 p.m. and the expected end of the event will be at 10:00 p.m. Wear comfortable clothes, the event takes place outdoors.

We look forward to seeing you.

Jan Dostal

Director

Get directions

Share This Event

bottom of page