TEXAS HOLD'EM POKER

Poker se vždy hraje s balíčkem 52 karet ve čtyřech barvách - kříže (clubs), káry (diamonds), srdce (hearts), piky (spades) - v hodnotách eso (Ace), král (King), královna (Queen), kluk (Jack), 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 a 2. Partie pokeru se dělí na několik sázkových kol, při nichž hráči sází do společného banku (pot).

 

Blindy

V Texas Hold'Em nejsou vyžadovány před začátkem hry ante (povinné sázky).  Každou hru začínají dvě povinné sázky - blindy (malý a velký). Hra začíná v okamžiku, kdy dva hráči nalevo od "buttonu" vloží do hry předem určenou částku ještě předtím, než jsou rozdány karty. Tím je zajištěno, že v každé hře je o co hrát. Button se po každé hře posune k hráči směrem vlevo.

 

Rozdání

Každý hráč dostane dvě "zavřené karty". Hodnota těchto karet musí být známa pouze jemu. Karty během hry musí být položeny na stole, hráč je může kdykoliv zvednout, aby se na ně podíval.

Účelem hry je zkombinovat tyto karty s pěticí otevřených karet, kterou na stůl vyloží dealer tak, aby vznikla nejlepší pětikaretní kombinace. Hráč může použít jednu nebo obě zavřené karty, nebo žádnou.

Hráč s nejvyšší pětikaretní kombinací vyhrává Pot, tedy částku která vznikne nahromaděním všech sázek během hry.

 

První kolo sázek

Probíhá ihned po rozdání. První hráč, který je na řadě je ten, který sedí nalevo od velkého blindu a má tři možnosti. Call (srovnání sázky hráče vpravo), Raise (zvýšení sázky) nebo Fold (zahození karet a odstoupení ze hry).

V no limit hrách pak může sázku navýšit jakkoli, jediným omezením je množství žetonů nebo peněz, které má v tu chvíli na stole.

Navýšení musí být min. dvojnásobné, než sázka předchozího hráče. Maximální možná sázka, je částka kterou má hráč na stole.

Fold znamená, že hráč odevzdá své karty obrázkem dolů dealerovi, který je vloží do balíčku odhozených karet. Karta, která se do tohoto balíčku dostane je mrtvá a nesmí být dále použita ve hře. Hráč se dále hry neúčastní.

Další hráč směrem vlevo má stejné možnosti, plus možnost Reraise (znovunavýšení sázky). Toto znovunavýšení musí svojí hodnotou odpovídat minimálně velikosti posledního Raise.

 

Flop

Po prvním kole sázek dealer odloží první zavřenou kartu z vrcholu balíčku. Tato karta je odložena coby "spálená" stranou. Dealer následně na stůl vyloží první tři "otevřené karty", všechny brázkem vzhůru. Tyto karty se nazývají Flop.

 

Druhé kolo sázek

Toto kolo začíná prvním hráčem nalevo od "buttonu". Vedle možností Call, Fold nebo Raise má tento hráč také možnost Check (tedy zůstat ve hře bez sázky).

Pokud někdo z hráčů provedl Bet, následující hráč může provést Call nebo Raise. Pokud nechce ani jednu z těchto možností, musí provést Fold. Na konci tohoto kola tedy všichni hráči vložili do Potu stejné množství peněz.

Výjimkou jsou hráči, kteří na stole mají menší množství žetonů, než je nezbytné k plnému dorovnání sázky. Tito hráči mohou provést "All In" (vsadit všechno) a v tu chvíli je vytvořen jeden nebo více "vedlejších potů", které zajišťují, že každý hráč na stole může vyhrát pouze násobek takového množství žetonů, které do hry vsadil.

 

Turn

Po dokončení druhého kola sázek je spálena další karta z vrcholu balíčku a následně na stůl vyložena čtvrtá karta obrázkem vzhůru. Poté začíná třetí kolo.

 

River

Po dokončení třetího kola sázek je spálena karta z vrcholu balíčku a na stůl je vyložena pátá karta obrázkem vzhůru.

 

Čtvrté kolo sázek

Po tomto kole sázek hráči, kteří ještě zbyli ve hře ukáží karty a je určen vítěz.

Pokud mají dva hráči (nebo více) stejnou kombinaci, rozhoduje druhá nejvyšší karta ("kicker"). Pokud to není možné, je pot rozdělen mezi hráče stejným dílem.

 

 Uložit jako PDF